top of page

Het verhaal van Sportpsychologie Vlaanderen

Bestuur

Het bestuur van Sportpsychologie Vlaanderen bestaat uit:

  • Jens Van Lier, voorzitter

  • Cedric Arijs, vice-voorzitter & penningmeester

  • Lenja Swinnen, secretaris

  • Tine Wetsels, coördinator Intervisie

Visie

Sportpsychologie Vlaanderen wil een open en heldere organisatie zijn die de belangen van beroepsgroep behartigt en kennis breed uitdraagt over sport-, prestatie- en bewegingspsychologie.

Daarom staat Sportpsychologie Vlaanderen voor:

  • Verbinden

  • Vertegenwoordigen

  • Samen Slimmer/Sterker

Missie

bottom of page