top of page

Intervisie

Intervisie is een manier om met collega’s en vakgenoten bij te leren van elkaar, aan de hand van vragen en moeilijkheden uit de dagelijkse praktijk.

Katrien Brewaeys en Tine Wetsels leiden deze intervisiemomenten en brengen sportpsychologische thema’s naar voor op basis van wat leeft bij de deelnemers. Tijdens de bijeenkomsten leveren deelnemers vraagstukken aan in de vorm van geanonimiseerde cases of werkvragen. Er wordt kennis en informatie uitgewisseld, tips en tricks gedeeld en met een open en respectvolle houding geluisterd en gereageerd op elkaar.

We onderstrepen het belang van intervisie in kader van groei, zowel als individueel sportpsycholoog en als beroepsgroep.

Praktisch

Iedere 6 weken, op afwisselende weekdagen organiseren we een online intervisiemoment via Zoom.

Er wordt op voorhand een uitnodiging verstuurd met het onderwerp dat aan bod zal komen.

Wanneer je bevestigt, krijg je een uitnodiging met een zoomlink waarmee je de avond zelf kan

inloggen.

We starten om 20 uur en ronden af rond 21.30 uur.

Ieder betalend SPV-lid is welkom om gratis deel te nemen. Je kan zelf kiezen met welke frequentie je

op de vergaderingen aanwezig bent.

Einde juni, net voor de zomervakantie aanvangt, organiseren we een jaarlijkse ‘meet & greet’, om

elkaar ook live te kunnen ontmoeten.

Data 2023-2024

Mogelijke thema's

1 / Mentale tools in de praktijk
2 / Beroepsgeheim vs Dicretieplicht (deontologie)
3 / Profilering
4 / Systemen van onderlinge verslaggeving binnen een federatie, club, ...
5 / ACT in high performance omgevingen
6 / Omgaan met chronische pijn/blessureleed
7 / (Top)sportouder
8 / Blended hulpverlening
9 / Sporters en labels
10 / Trainer vs Psycholoog
11 / Eetproblemen in de sport
12 / ...
bottom of page